O programie Pozytywnie Otwarci

Najważniejszym celem Programu Pozytywnie Otwarci jest pokazanie osobom żyjącym z HIV/AIDS, ich rodzinom, pracodawcom i całemu otoczeniu, że dzięki nowoczesnym metodom leczenia, z wirusem tym można normalnie żyć.

Bardzo istotnym zadaniem Programu jest też promocja profilaktyki i wczesnej diagnostyki HIV, HCV i innych STI. Epidemie te nie zostały w Polsce opanowane. Na przykład liczba nowych zakażeń HIV rośnie z roku na rok, na co jasno wskazują dane NIZP PZH – PIB.

Dlatego w ramach programu Pozytywnie Otwarci organizowany jest Konkurs dla instytucji, które chciałyby prowadzić lub już prowadzą działania w obszarze edukacji i aktywizacji, a także profilaktyki i diagnostyki HIV/AIDS, HCV i innych STI.

Wierzymy, że granty ufundowane przez sponsora Programu, firmę Gilead Sciences Poland, przyczynią się do rozwijania inicjatyw, których tylko w Polsce potrzebują tysiące osób.


Copyright by © Gilead Sciences Poland 2017 - All rights reserved | Nota prawna | Polityka cookies