Konkurs Pozytywnie Otwarci 2024 – założenia

Konkurs Pozytywnie Otwarci jest skierowany do organizacji pozarządowych, organów samorządów lokalnych i publicznych placówek ochrony zdrowia.

Celem Konkursu jest promowanie wiedzy oraz zachęcenie jak największej liczby osób do podjęcia działań w dwóch ogólnych Obszarach:

• Edukacja i aktywizacja w obszarze HIV/AIDS jako przejaw wsparcia dla osób zakażonych HIV i chorych na AIDS.

• Profilaktyka jako podstawowy element zapobiegania zakażeniom HIV, HCV i STI wśród ogółu społeczeństwa, a w szczególności wśród osób o zwiększonym poziomie zachowań ryzykownych.

W roku 2024 w ramach tych obszarów Kapituła przygotowała następujące szczegółowe tematy Konkursu:

EDUKACJA PROZDROWOTNA:

Profilaktyka zakażeń HIV, STI oraz HCV prowadzona poprzez połączenie działań w przestrzeni miejskiej, klubach, a także na imprezach plenerowych z kreatywnymi działaniami w mediach społecznościowych.

TESTOWANIE:

1. Promocja testowania w kierunku zakażenia HIV jako kluczowe narzędzie walki z epidemią tego wirusa w świetle rosnącej z roku na rok liczby nowo wykrywanych zakażeń i zmian w populacji osób żyjących z HIV w Polsce.

2. Promocja testowania w kierunku zakażenia HCV jako klucz do eliminacji WZW C w Polsce w świetle dostępności nieodpłatnych terapii skutkujących trwałym wyleczeniem.

ŚWIADOME ŻYCIE Z WIRUSEM:

Działania edukacyjne na temat możliwości normalnego życia z HIV ze szczególnym uwzględnieniem zasady Niewykrywalny=Niezakaźny skierowane do osób po niedawnej diagnozie.

DZIAŁANIA ANTYSTYGMATYZACYJNE:

Działania edukacyjne mające na celu ograniczenie stygmatyzacji osób żyjących z HIV w Polsce.

Zainteresowanych udziałem w Konkursie prosimy o przedstawienie na Formularzu Zgłoszeniowym projektów nowych działań odpowiadających jednemu z powyższych tematów lub koncepcji rozwinięcia działań już prowadzonych. Kapituła Konkursu wybierze laureatów, którym przyznane zostaną granty w wysokości do 30 000 PLN na realizację pomysłów.

Kapituła reprezentuje szerokie grono przedstawicieli środowisk społeczno-naukowych.

Zasiadają w niej:

Prof. dr hab. n. med. Anna Boroń-Kaczmarska, Śląski Uniwersytet Medyczny

Prof. dr hab. n. med. Mariusz Gujski, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Prof. dr hab. n. med. Elżbieta Jabłonowska, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Paweł Mierzejewski, Gilead Sciences Poland

Janusz Michalak, wydawnictwo Termedia

Ks. Arkadiusz Nowak, Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej

Dr n. med. Regina B. Podlasin, Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie

Maria Seweryn, aktorka
Copyright by © Gilead Sciences Poland 2017 - All rights reserved | Nota prawna | Polityka cookies