N E W S

Kryminalizacja usług seksualnych wpływa na wzrost liczby zakażeń HIV

13.08.2019 – AIDSmap przytacza wyniki badań przeprowadzonych wśród 7 tysięcy kobiet świadczących usługi seksualne w 10 krajach Afryki. Wskazują one, że ryzyko zakażenia HIV jest u takich osób siedmiokrotnie wyższe w krajach, w których praca seksualna jest kryminalizowana niż w tych, w których jest ona choćby częściowo zalegalizowana. Analiza przeprowadzona została przez naukowców z John Hopkins University.


Koinfekcja HIV/HCV nie zwiększa ryzyka chorób serca

05.08.2019 – Nowe badania przeprowadzone na prawie 17 tysiącach osób z HIV, w tym 31,4% z koinfekcją HIV/HCV pokazują, że nie ma znaczącej korelacji tej koinfekcji z częstszym występowaniem chorób serca. Wśród osób HIV+ zanotowano 6,5 przypadka problemów z sercem na 1000 osobolat, a u osób z współzakażeniem HIV i HCV - 6,4 przypadka. Szerzej omawia to badanie AIDSmap.


Zakażeni wertykalnie w USA nie poddają się terapii?

29.07.2019 – Z najnowszych badań przytaczanych przez AIDSmap wynika, że wiele jeszcze pracy trzeba włożyć w poprawę opieki zdrowotnej nad zakażonymi wertykalnie HIV w USA. Spośród 11,5 tysiąca zakażonych okołoporodowo osób w wieku 0-37 lat aż 27% nie miała wykonanego ani jednego testu na HIV przez cały rok 2014. To w tej grupie było najwięcej chorych nieleczonych. W sumie tylko 49% wszystkich objętych badaniem miało niewykrywalny poziom wirusa.


Na podstawie starych tkanek o rozwoju HIV

22.07.2019 – Michael Worobey z Uniwersytetu Arizona znalazł prawie kompletny łańcuch RNA HIV w próbce pochodzącej z lat sześćdziesiątych. Po porównaniu go z innymi zbadanymi historycznymi próbkami zawierającymi genom wirusa Worobey postawił tezę, zgodnie z którą wirus towarzyszy ludziom już od przełomu XIX i XX wieku. Świadczy o tym różnorodność genetyczna próbek. Więcej o tym odkryciu pisze portal STAT.


W Kanadzie o HIV i innych STI

15.07.2019 – Od szybkich testów po ogólnoświatowe dane na temat zapadalności na HIV i inne choroby przenoszone drogą płciową – o tym od 14 do 17 lipca można posłuchać w Vancouver w Kanadzie na Światowym Kongresie Chorób Przenoszonych Drogą Płciową (STI) i HIV – STI & HIV 2019 World Congress. Wśród prelegentów są przedstawiciele Banku Światowego, kanadyjskiego Centrum Kontroli Chorób, wiodących uniwersytetów i rządowych organizacji zarządzających systemami opieki zdrowotnej.


Szybkie leczenie najlepsze

09.07.2019 – 4864 pacjentów z HIV wzięło udział w badaniach START (Strategic Timing of Antiretroviral Treatment). Badania wykazały, że nie należy czekać z rozpoczęciem terapii do spadku liczby komórek CD4+, jako że najlepsze wyniki leczenia mieli pacjenci, u których leczenie rozpoczęto do 6 miesięcy po zakażeniu. Więcej informacji w magazynie AIDS.


Możliwości poznawcze dzieci a terapia ARV ciężarnych matek

01.07.2019 – Nie sprawdziły się obawy, co do wpływu leków ARV przyjmowanych przez ciężarne kobiety na układ nerwowy ich dzieci. Podczas badań przeprowadzonych w Ugandzie i Malawi przez zespół prof. Boivina, o których pisze Lancet przebadano możliwości poznawcze 861 dzieci w wieku 12, 24, 48 i 60 miesięcy. Dzieci należały do trzech grup: nienarażone na zakażenie HIV, narażone na zakażenie, których matki przyjmowały leki ARV przed i po porodzie, narażone na zakażenie, których matki nie przyjmowały leków antyretrowirusowych. Nieznacznie najgorsze wyniki miały dzieci z tej ostatniej grupy, natomiast nie stwierdzono większych różnic między dwiema pierwszymi grupami.


Za mało edukacji o HIV

24.06.2019 – Irena Przepiórka, prezes Stowarzyszenia Wolontariuszy wobec AIDS „Bądź z nami” opowiada w wywiadzie w Pulsie medycyny o dostępie do leczenia HIV, coraz lepszych lekach, bezpieczeństwie epidemiologicznym oraz o tym, że w codziennych kontaktach nie trzeba się bać zakażonych. Warto powtórzyć za Przepiórką, że zbyt mało jest edukacji na temat HIV.


Rak wątrobowokomórkowy groźny przy koinfekcji HIV/HCV

17.06.2019 – Journal of Viral Hepatitis opublikował ciekawe wyniki badań przeprowadzonych w latach 2005-2015 w Stanach Zjednoczonych i Europie. Pomimo zaleceń m.in. EASL (European Association for the Study of the Liver – Europejskie Stowarzyszenie na Rzecz Studiów Wątroby) wskazujących przy koinfekcji HIV/HCV potrzebę kontroli stanu wątroby co 6 miesięcy w kierunku raka wątrobowokomórkowego tylko maksymalnie do 18% chorych otrzymywało odpowiednie zalecenia od lekarzy.


Choroby serca u osób z HIV

10.06.2019 – The American Heart Association (Amerykańskiego Stowarzyszenia Chorób Serca) publikuje dane, zgodnie z którymi osoby z HIV są o półtora do dwóch razy bardziej narażone na choroby układu krążenia niż osoby w tym samym wieku, ale niezakażone HIV. Ma to najprawdopodobniej związek z przedłużającym się stanem zapalnym oraz stymulacją układu odpornościowego, wywołanych przez HIV. Dlatego tak ważna jest terapia nowoczesnymi, bezpiecznymi w długim okresie lekami.


HIV nie pogarsza funkcji poznawczych u dzieci

03.06.2019 – Malon Van den Hof z Centrum Medycznego Uniwersytetu w Amsterdamie badał funkcje poznawcze, czyli szybkość przetwarzania informacji, pamięć roboczą, zdolność uczenia się oraz funkcje wzrokowo-ruchowe nastolatków zakażonych HIV wertykalnie tj. przy porodzie. Porównał wyniki ich testów (2 serie w odstępie 4 lat) z identycznymi testami, którym poddane były zdrowe dzieci. Portal Healio podaje, że „nie zaobserwowano większych różnic pomiędzy tymi grupami”.


Dzień Zero Dyskryminacji z UNAIDS

04.03.2019 – Początek marca to czas, kiedy przy okazji Dnia Zero Dyskryminacji UNAIDS wzywa państwa do zmiany dyskryminujących praw. Proponowane są konkretne działania, które osoby prywatne, organizacje czy parlamentarzyści mogą podjąć, aby wpłynąć na obowiązujące regulacje prawne. O tym jak bardzo jest to potrzebne świadczy chociażby co najmniej 20 państw, w których do dziś narzucone są ograniczenia podróżowania osób z HIV czy prawie 60 krajów, w których obowiązuje obowiązkowe testowanie na HIV przed zawarciem związku małżeńskiego, podjęciem pracy lub zmianą miejsca pobytu. Presja ma sens: z okazji ubiegłorocznego Dnia Zero Tolerancji w Indiach zostało zmienione prawo kryminalizujące stosunki seksualne osób tej samej płci.

PARTNERZY:Krajowe Centrum ds. AIDS - Agenda Ministra Zdrowia

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego Państwowy Zakład Higieny

Patronat Honorowy Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy

GILEAD - Advancing Therapeutics. Improving Lives.

Termedia - wydawnictwa medyczne, konferencje, książki

Służba Zdrowia - Gazeta Ludzi Wolnego Zawodu

Copyright by © Gilead Sciences Poland 2017 - All rights reserved | 001/PL/15-04/NPM/1075 | Nota prawna | Polityka cookies